Medlemskab af Italiensk Kandidatforening

Vil du gerne være medlem af Italiensk Kandidatforening?

Så skriv til os på info@italienskkandidatforening.dk og oplys navn, evt. titel, e-mailadresse og årstal for færdiggørelse af din BA eller KA i italiensk.

Medlemskab koster 200 kroner for færdiguddannede og 100 kroner for studerende om året (sæsonen løber fra primo september til ultimo juni).

Vores bankoplysninger (Danske Bank) er:

    • Reg: 9570
    • Konto: 1285 4056

Foreningens medlemmer
§ 3
Som medlemmer af kandidatforeningen optages færdiguddannede bachelorer og kandidater samt studerende fra og lærere ved faget Italiensk på Københavns Universitet.
Foreningen optager således medlemmer med følgende akademiske titler: Sidefags- og BA-kandidater, cand.phil., cand.mag., cand.ling.merc., mag.art., ph.d. samt stud.mag.
Ansøgere, der ikke lever op til de her nævnte krav, kan i særlige tilfælde og kun efter bestyrelsens forudgående godkendelse optages på en såkaldt gæsteliste.