Lektorerne på italienskfaget på Københavns Universitet formidler deres forskning

Tid: Torsdag d. 25. april kl. 18.30

Sted: Søndre Campus, 24.0.11, Emil Holms Kanal 6, 2300 København S

Italiensk Kandidatforening inviterer til:
Lektorerne fortæller…

Har du nogensinde været nysgerrig på arbejdet som forsker? Eller har du prøvet at sidde til undervisning, hvor underviserne kort har fortalt om et forskningsprojekt, og er din interesse blevet vakt? Så er det NU du har muligheden for at høre nærmere og spørge ind til deres spændende forskningsaktiviteter.

Program:
● Kl. 18.30: Introduktion ved formanden for Italiensk Kandidatforening
● Kl. 18.40 – 19.10: Erling Strudsholm om italiensk sprogvidenskab
● Kl. 19.15 – 19.45: Hanne Jansen om oversættelsessociologi og oversættelsespolitik
● Kl. 19.45 – 20.15: Pia Schwarz Lausten om islam i renæssancelitteratur og om migrationslitteratur
● Kl. 20.15 – 20.30: Afrunding

 

Erling Strudsholm er lektor i italiensk sprog ved EnGeRom, KU. Hans primære forskningsområder omfatter italiensk sprogvidenskab, herunder synkron og diakron sprogvariation, talesprog og kontrastiv lingvistik. Hans aktuelle forskning ligger inden for perceptionsverbernes syntaks og semantik, pronominer og deiksis, modalitet og idiomatiske udtryk med tal og farver i et komparativt perspektiv.

Hanne Jansen er lektor i oversættelsesstudier ved EnGeRom, KU. Hendes aktuelle forskning er primært med oversættelsessociologi: dels samspillet mellem de forskellige aktører der er involveret i oversættelsesprocessen, dels forlagenes oversættelsespolitik, dvs. en undersøgelse af hvilke bøger der vælges til oversættelse (fra italiensk til dansk) og hvorfor.

Pia Schwarz Lausten er lektor i italiensk litteratur ved EnGeRom, KU. Hendes forskning har i flere år primært drejet sig om at undersøge, hvordan islam og muslimer – især tyrkere – bliver fremstillet i italiensk renæssancelitteratur fra 14.-16. århundrede. Derudover bedriver hun også forskning indenfor samtidslitteraturen og vil kort præsentere et andet kommende projekt indenfor ‘migrationslitteratur’.

Husk at tilmelding er nødvendigtilmelding@italienskkandidatforening.dk.

Deltagelse i arrangementet er gratis.

Der vil være vin og snacks under arrangementet.

A presto,

Italiensk Kandidatforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *